دکتر سعید قارونی

همزمان با دهه مبارک فجر و با بررسی ها و انتخاب سایت خبرتهران ، آقای دکترسعید قارونی اصفهانی مدیر داروخانه دکترقارونی در شهرستان ورامین به عنوان پزشک داروساز نمونه استان تهران در سال 1396 انتخاب و تقدیرنامه مربوطه از سوی رضا نورمحمدی مدیر سایت خبرتهران به ایشان اهدا گردید.

شایان ذکر است ایشان در سال های گذشته نیز از سوی سازمان نظام پزشکی شهرستان ورامین به عنوان داروساز نمونه منطقه معرفی و در مراسم روز پزشک و داروساز ، مورد تقدیر قرار گرفته بود.

متن تقدیرنامه مذکور به شرح زیر است:

جامعه ی پزشکی و دارویی کشور بر خود می بالد که افرادی پاک نهاد و نیکو سرشت به پشتوانه ی توانایی و دانایی ، توشه گرفته از عِرق ملّی و میهنی در سودای تامین سلامت انسانها همت خویش را به کار گرفته اند و مجدانه تلاش می نمایند. این لوح تقدیر را به پاس شایستگی و بایستگی شما در عرصه داروسازی از دیدگاه سایت خبرتهران در سال 1396 ، به پیشگاه لطیف پر لطفتان تقدیم میداریم.با امید به اینکه با دو بال اندیشه و ایمان ، در آسمان پیشرفت و تعالی بشریت و تا بی کرانه عالم هستی به پرواز درآمده و در برداشتن گام های مستحکم و مطمئن در مسیر توسعه ، کوشا و پویا باشید. 

ورامین , بهترین داروخانه ورامین , داروخانه دکتر قارونی اصفهانی , داروخانه دکتر قارونی ورامین , داروخانه دکتر قارونی ورامین , دکتر قارونی اصفهانی , داروخانه ورامین